Roberts Stafeckis

Latvian Project Coordinator

Phone: +371 26492211
E-mail: roberts.stafeckis@eten-network.net 

My name is Roberts Stafeckis. I am the Latvian Coordinator for projects in the European Training and Education Network (ETEN). Most of my professional life I have spent either abroad or working with international projects or clients. This is why I truly believe that ERASMUS+ programme is an excellent tool for students and teachers in order to obtain international experience and learn other cultures and working environments

Mani sauc Roberts Stafeckis, esmu Eiropas apmācības un izglītības tīkla (ETEN) koordinators Latvijā. Lielāko savas profesionālās karjeras daļu esmu pavadījis vai nu ārzemēs, vai arī strādājot ar starptautiskiem projektiem un klientiem, tāpēc es uzskatu, ka ERASMUS+ programma ir lielisks instruments, kas palīdz skolniekiem un skolotājiem iegūt starptautisku pieredzi un iepazīt citu valstu kultūru un darba vidi.

My career consists of several main periods. From 1992 till 2002 I worked at the Latvian Foreign Service and held different diplomatic positions in Riga, Copenhagen, Bonn and Berlin. After that for seven years I was Manager of Latvia office of the German – Baltic Chamber of Commerce, a part of the worldwide network of German Chambers abroad. From 2010 till 2015, I worked at the Ministry of Economics. At first, I served as a Commissioner General of Latvia at the Shanghai World Expo 2010. After the Shanghai project was finished, I was appointed as a Commissioner General of Latvia at the Milan World Expo 2015. I speak Latvian, English, German and Russian, and hold a Master’s degree in Mechanical Engineering and a Master’s degree (LL.M) in International Law & Finance. My main hobby is croquet. I am not only an active player, but also President of the Latvian Croquet Federation (www.krokets.lv), and member of the Management Committee of the World Croquet Federation (www.worldcroquet.org.uk).

Mana karjera sastāv no vairākiem galvenajiem periodiem. No 1992. līdz 2002.gadam strādāju Latvijas ārlietu dienestā, ieņemot dažādus diplomātiskos amatus Rīgā, Kopenhāgenā, Bonnā un Berlīnē. Pēc tam septiņus gadus biju Vācijas-Baltijas tirdzniecības kameras Latvijas biroja vadītājs.

Laika posmā no 2010. līdz 2015.gadam strādāju Ekonomikas ministrijā, vispirms pārstāvot Latviju vispasaules Expo 2010 izstādē Šanhajā un pēc tam vadot Latvijas dalības Milānas Expo 2015 izstādē projektu.

Es runāju latviešu, angļu, vācu un krievu valodās, man ir maģistra grāds inženierzinātnēs, kā arī starptautiskajās tiesībās.

Mans galvenais hobijs ir krokets. Esmu ne tikai aktīvs spēlētājs, bet arī Latvijas Kroketa federācijas (www.krokets.lv), prezidents un Pasaules Kroketa federācijas (www.worldcroquet.org.uk) izpildkomitejas loceklis.

It will be my pleasure to assist you in any matters related to ERASMUS+ mobility programme. Call me or write me, and together we succeed!

Priecāšos palīdzēt Jums jebkurā ar ERASMUS+ mobilitātes programmu saistītā jautājumā. Zvaniet vai rakstiet un kopīgi mēs gūsim panākumus!